Privacybeleid

Verklaring
We gaan zo zorgvuldig en gewetensvol mogelijk om met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren uitsluitend persoonsgegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt met het doel ze te bewaren, of zichtbaar te maken op deze website (via het reactieformulier). U kunt altijd vragen om wijziging of verwijdering van gegevens via het contactformulier van deze website en hieraan zal altijd z.s.m. gevolg worden gegeven.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer kan worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden door ons niet bewaard en niet aan derden verstrekt, tenzij we daar juridisch toe worden verplicht.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-plugin van Google. Google Analytics registreert hoeveel unieke bezoekers deze website visiteren en hoelang zij kijken naar welke pagina’s. Deze gegevens worden (met inbegrip van uw IP-adres) opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om maandelijks te rapporteren over het gebruik van deze website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen.

Wijzigingen privacyverklaring
Het internet verkeert in constante staat van verandering. Wij behouden ons daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd op 28-06-2023.